Uslovi korišćenja

Mitsubishi-foto.rs

Politika privatnosti i uslovi korišćenja

Ova pravila o uslovima korišćenja uspostavljaju načine na koje Mitsubishi-foto.rs i sa njom povezane kompanije mogu da prikupljaju i obrađuju Vaše podatke o ličnosti, podatke iz browsera kao na primer kolačiće, IP adresu, razne statistike i Vaše lične podatke.
Time što posećujete neku od naših internet stranica, prijavljujete se za neki od naših događaja, sarađujete sa nama, prijavljujete se za naše usluge ili na drugi način stupate u interakciju sa nama, možemo da prikupimo ili obradimo Vaše podatke o ličnosti.
Mi smo vrlo posvećeni tome da štitimo i sačuvamo u tajnosti bilo kakve informacije koje su na taj način prikupljene, kao i tome da se uvek pridržavamo važećih zakona. Internet stranica može da sadrži linkove ka internet stranicama trećih lica. Naša stranice neće prodavati Vaše lične podatke trećem licu ili kompaniji!
Čuvamo Vaše podatke o ličnosti samo onoliko koliko je osnovano potrebno da ispunimo svrhe za koje smo ih prikupili ili dobili, ili da bismo ispunili na to primenjive zakonske uslove.
Kad je pravni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti Vaš pristanak, čuvamo ih dok ne povučete pristanak.

Prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti za sledeće svrhe:

  • da bismo bili u kontaktu sa Vama kao našim poslovnim partnerima i da biste bili u toku sa našim poslovnim aktivnostima i događajima. Ove informacije mogu da uključuju Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona, funkciju, ime kompanije i druge relevantne informacije;
  • da bismo poboljšavali naše internet stranice. Te informacije mogu da uključuju Vašu IP adresu, geografsku lokaciju, informacije o Vašem uređaju, tip pretraživača, izvor sa kog ste pristupili stranici, trajanje posete, operativni sistem, broj pregleda stranica, koje stranice ste pregledali i slične infomacije. Koristimo kolačiće da bismo obezbedili da od naše stranice dobijete maksimum. Koristimo Google Analytics da bismo obezbedili kvalitetniji sadržaj stranice. Koristimo razne pluginove na stranici za koje mi lično ne odgovaramo, pluginovi se koriste čisto radi poboljšanja usluge i kvaliteta web-stranice!

Koje podatke sakupljamo?

Možemo da prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti koje ste nam dali, one koje smo prikupili od trećih lica sa kojima blisko sarađujemo ili iz javno dostupnih izvora.

Prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti za sledeće svrhe:
– da bismo Vam pružili informacije ili usluge koje ste tražili od nas. Ti podaci mogu podrazumevati Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona i druge relevantne informacije;
– da bismo bili u kontaktu sa Vama kao našim poslovnim partnerima i da biste bili u toku sa našim poslovnim aktivnostima i događajima. Ove informacije mogu da uključuju Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona, funkciju, ime kompanije i druge relevantne informacije;
– da bismo ispunili svoje ugovorne obaveze prema Vama. Ti podaci mogu da uključuju Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona, funkciju, mesto rada, ime kompanije, vrstu saradnje sa nama;
– da bismo poboljšavali naše internet stranice. Te informacije mogu da uključuju Vašu IP adresu, geografsku lokaciju, informacije o Vašem uređaju, tip pretraživača, izvor sa kog ste pristupili stranici, trajanje posete, operativni sistem, broj pregleda stranica, koje stranice ste pregledali i slične infomacije.
– da bismo ispunili ili da bismo se pridržavali zakonskih obaveza ili uslova;
– da bismo Vam slali promotivne poruke koje se odnose na naše aktivnosti, uključujući i pozivnice za druge događaje. Te informacije mogu da uključuju Vaše ime, adresu, e-adresu, broj telefona, funkciju, ime kompanije i druge relevantne informacije;

VREME ČUVANJA PODATAKA

Čuvamo Vaše podatke o ličnosti samo onoliko koliko je osnovano potrebno da ispunimo svrhe za koje smo ih prikupili ili dobili, ili da bismo ispunili na to primenjive zakonske uslove. Kad je pravni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti Vaš pristanak, čuvamo ih dok ne povučete pristanak. Koristimo kolačiće da bismo obezbedili da od našeg vebsajta dobijete maksimum. Pomoću kolačića možemo takođe da prikupljamo i informacije o tome kako koristite našu internet stranicu i o Vašem ponašanju na internetu. Ta vrsta prikupljenih informacija može da uključuje Vaše prethodno odredište, vrstu pretraživača, operativni sistem, korišćeni pretraživač, kao i trajanje vaše posete internet stranici.

PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Obrađujemo Vaše podatke o ličnosti po sledećim pravnim osnovima:
• izvršenje ugovora zaključenog sa Vama, u skladu sa članom 6(1)(b) Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), na primer kada ste u poslovnom odnosu sa nama ili kad ste se prijavili da učestvujete ili da izlažete na nekom događaju;
• naš legitimni interes u skladu sa članom 6(1)(f) GDPR, na primer naša želja da poboljšamo internet stranicu; da vas obaveštavamo o našim poslovnim aktivnostima i događajima;
• Vaša saglasnost u skladu sa članom 6(1)(a) GDPR, na primer kad prihvatite korišćenje kolačića na internet stranici;
• ispunjenje zakonske obaveze kojoj podležemo u skladu sa članom 6(1)(c) GDPR. Možemo da otkrijemo Vaše podatke o ličnosti:
• našim povezanim kompanijama;
• obrađivačima podataka, koji će podatke o ličnosti da obrađuju u naše ime u skladu sa našim pisanim instrukcijama i u gore navedene svrhe;
• drugim korisnicima, ukoliko smo obavezni da tako postupimo po nalogu suda ili nalogu koji je izdao drugi organ vlasti, ili smo obavezani važećim zakonom.

Šta je GDPR (Opšta Uredba o zaštiti podataka)?

Uredba o opštoj zaštiti podataka (GDPR) (Uredba (EU) 2016/679) je uredba kojom Evropski parlament, Savet Evropske unije i Evropska komisija nameravaju jačati i ujednačiti zaštitu podataka za sve pojedince unutar Europske unije Unija (EU). On kreira dosledna pravila zaštite podataka širom Evrope i odnosi se na kompanije koje se nalaze u EU i globalnim kompanijama koje obrađuju lične podatke o pojedincima u EU. Uredba je stupila na snagu 25. maja 2018. godine.

Preduzimamo mere predostrožnosti da zaštitimo Vaše podatke o ličnosti od gubljenja, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene i uništenja. Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da zaštitimo informacione sisteme na kojima čuvamo Vaše podatke o ličnosti, i zahtevamo od naših obrađivača podataka da i oni štite Vaše podatke o ličnosti, po ugovornoj osnovi. Koristimo Google Analitics, analizu posećenosti sajta, tako da Vaša IP adresa može biti sačuvana! Google-ova pravila o privatnosti dostupna su na adresi: https://policies.google.com/privacy. Plugini korišćeni na stranici mogu da sačuvaju Vaše podatke iz browsera, mi ih ne prodajemo niti ih prosleđujemo trećem licu ili kompaniji!
Ova Pravila o privatnosti možemo da ažuriramo s vremena na vreme. Ažurirana Pravila o privatnosti postavljaćemo na odgovarajuće internet stranice Webadresar-a ili ćemo Vam ih na zahtev slati.

VAŠA PRAVA

Osim izvesnih izuzetaka i ograničenja predviđenih važećim propisima,  imate pravo da zahtevate pristup Vašim podacima o ličnosti, da Vaši podaci budu ispravljeni, obrisani ili da ograničite gore navedenu obradu, kao i da uložite prigovor na obradu i na prenos podataka. Takođe imate pravo da ne budete predmet odluke koja je bazirana isključivo na automatskoj obradi, ukljujući profilisanje, što proizvodi pravne posledice ili utiče na Vas značajno. Kada Vaše podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka, imate pravo da povučete saglasnost u svako doba, bez uticaja na pravni osnov obrade čije je osnov pristanak pre povlačenja. Ako želite da iskoristite bilo koje od gore navedenih prava ili imate bilo kakvo pitanje o tome, molimo da nas kontaktirate slanjem poruke na adresu: office@mitsubishi-foto.rs. Takođe imate pravo da uložite žalbu organu nadležnom za nadzor.

SLANJE PAKETA

Kupljene pakete šaljemo sa odabranim kurirskim službama. Kupac sam može odabrati kurirsku službu prilikom naručivanja proizvoda. Cenu usluge dostave paketa određuje sama kurirska služba i kupac plaća tu uslugu prilikom preuzimanja paketa od kurirske službe!

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI

Informacije na ovoj stranici su isključivo informativne prirode. Iako je sadržaj websajta ažuriran i tačan, ne dajemo izjave ili garante o potpunosti, tačnosti, pouzdanosti ili dostupnosti sadržaja na web stranici koji se odnose na informacije, proizvode, usluge, grafiku. Bilo kakvo oslanjanje na informacije na web stranici je strogo na vlastiti rizik. Ni u kojem slučaju websajt ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak ili nezadovoljstvo, koji mogu nastati kao rezultat nečega što je pročitano na našoj stranici ili se moglo iz sadržaja našeg sajta zaključiti.


Daljim korišćenjem naše web stranice Vi ste saglasni sa našom politikom privatnosti i prihvatate sve navedene uslove korišćenja!


Hvala na poseti, kontaktirajte nas:
E-pošta: mokwe1967@gmail.com
Web-stranica: https://mitsubishi-foto.rs/